تجلیل شورای اسلامی شهر یزد و شهردار از خدمات سازمان فاوا

تجلیل شورای اسلامی شهر یزد و شهردار از خدمات سازمان فاوا


تجلیل شورای اسلامی شهر یزد و شهردار از خدمات سازمان فاوا

به مناسبت هفته ارتباطات، اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار از خدمات سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری یزدو به تبع آن مجید بیکی به عنوان رئیس سازمان فاوا شهرداری یزد در جهت ارتقاء سیستم های فناوری اطلاعات ههرداری و ارائه سامانه های نوین شهروندی قدردانی کردند