تجلیل از کارمندان حسابدار سازمان فاوا

تجلیل از کارمندان حسابدار سازمان فاوا


تجلیل از کارمندان حسابدار سازمان فاوا

طی مراسمی از سوی بیکی سرپرست سازمان فاوا شهرداری یزد، و به مناسبت روز حسابدار از تلاش های روستایی معاون اداری مالی، محمدی مدیر مالی و حسابداران سازمان تجلیل شد