بکارگیری فناوری های نوین در تحقق شهر هوشمند در راستای تفکیک زباله از مبدا با مشارکت حداکثری شهروندان

بکارگیری فناوری های نوین در تحقق شهر هوشمند در راستای تفکیک زباله از مبدا با مشارکت حداکثری شهروندان


بکارگیری فناوری های نوین در تحقق شهر هوشمند در راستای تفکیک زباله از مبدا با مشارکت حداکثری شهروندان

مدیریت پسماند در شهرهای بزرگ به شیوهای اصولی و با رعایت مسائل زیست محیطی، یکی ازمهمترین موضوعات مورد بحث در زمینه مدیریت شهری می باشد.

در راستای تحقق شهر هوشمند و جلب مشارکت مردم در تفکیک زباله خشک جلسه ای با مدریت سازمان پسماند شهرداری یزد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فاوا شهرداری یزد مسعود تاج آبی رئیس سازمان فاوا گفت: مدیریت پسماند در شهرهای بزرگ به شیوهای اصولی و با رعایت مسائل زیست محیطی، یکی ازمهمترین موضوعات مورد بحث در زمینه مدیریت شهری می باشد. در حال حاضر لندفیل ها مقصد اصلی دریافت زباله می باشند. با این حال بایستی تکنولوژی های نوین مدیریت جهت دفع مواد زاید شهری جایگزین روش های سنتی شده و به مورد اجرا گذاشته شود لذا  با  توجه به این امر بکار گیری فناوری های نوین و هوشمند سازی در این زمینه امری اجتناب ناپذیر است.

 

تاج آبی افزود: این هوشمند سازی راهکار هایی اساسی در بخش های جمع آوری،‌حمل و نقل، پردازش و دفع پسماند ارائه می کند. این روش ها مبتنی بر اقداماتی است که از تردد ماشین های جمع آوری کاسته و در فرایند بازیافت راه کار های نوآورانه ای را ارائه می دهد.

وی در خصوص اجرای این طرح بیان نمود : این سامانه که در آینده نزدیک به بهره برداری می رسد بدین صورت است که ابتدا شهروندان اقدام به دانلود اپ موبایل نموده و سپس با توجه به شماره تلفن همراه، کد فعالیت برای شهروند ارسال شده و او ثبت نام می­گردد از این رو شهروند قادر است از طریق اپ موبایل درخواست جمع آوری زباله نماید و ساعت حضور خود را برای تحویل زباله اعلام نماید. پس از تایید درخواست توسط پیمانکار وی در محل حاضر شده و متناسب با حجم زباله تحویلی مربوطه حساب شهروند را شارژ مینماید که میتواند به صورت نقدی مستقیم یا اعتباری باشد.

 

 

رحیم دل رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد در خصوص اجرای این طرح گفت: درحال حاضر در شهرهای بزرگ استفاده از استراتژی های نوآورانه مدیریت زباله که مبتنی بر هوشمند سازی شهر است رو به رشد است، و استفاده از فناوری های نوآورانه می تواند راه حل های شگفت انگیزی را برای شهر و مدیریت شهری در کاهش ضایعات و استفاده از ظرفیت های موجود به همراه داشته باشد.