بهره برداری از امکان محاسبه عوارض صدور پروانه پیشنهادی در سیستم یکپارچه شهرسازی شهروندان توسط سازمان فاوا شهرداری یزد انجام شد

بهره برداری از امکان محاسبه عوارض صدور پروانه پیشنهادی در سیستم یکپارچه شهرسازی شهروندان توسط سازمان فاوا شهرداری یزد انجام شد


بهره برداری از امکان محاسبه عوارض صدور پروانه پیشنهادی در سیستم یکپارچه شهرسازی شهروندان توسط سازمان فاوا شهرداری یزد انجام شد

شهروندان می بایست درابتدا موقعیت ملک مورد نظر را برروی نقشه مشخص نمایند و با انجام اعلام هوشمند ضابطه مقادیر ریالی عوارض پروانه قابل رویت خواهد بود.

پروژه بهره برداری از امکان محاسبه عوارض صدور پروانه پیشنهادی در سیستم یکپارچه شهرسازی شهروندان توسط سازمان فاوا شهرداری یزد انجام شد.

 

به گزارش روابط عمومی سازمان فاوا شهرداری یزد، مسعود تاج آبی رئیس سازمان فاوا بهره برداری از امکان محاسبه عوارض صدور پروانه پیشنهادی در سیستم یکپارچه شهرسازی شهروندان خبر داد و اظهار کرد: شهروندان می بایست درابتدا موقعیت ملک مورد نظر را برروی نقشه مشخص نمایند و با انجام اعلام هوشمند ضابطه مقادیر ریالی عوارض پروانه قابل رویت خواهد بود.

 وی افزود: فاز اول سیستم یکپارچه شهرسازی شهروندان یک زیرساخت مهم برای شفاف کردن امور در شهرداری و هوشمند شدن شهر یزد است. این مقام شهری تصریح نمود این سیستم دسترسی به طرح های توسعه شهری، ضوابط شهرسازی، عوارض صدور پروانه و عوارض نوسازی و.... را از طریق اینترنت  در 24 ساعت شبانه روز مهیا می‌کند.

 

در ادامه محمدحسین کاظمی مدیر سیستم جامع شهرسازی شهرداری یزد افزود: تحقق شهرسازی الکترونیک و هوشمند در راستای تحقق شهر هوشمند به منظور کاهش مراجعات ارباب رجوع، حذف سرگردانی شهروندان، پاسخگویی سریع و شفاف و حذف محدودیت های زمانی از طریق تولید، استقرار و پیاده سازی این سیستم مکانیزه  در جهت اصلاح و بهبود روال انجام کار می باشد

 

کاظمی تصریح کرد: شهروندان می توانند با استفاده از لینک  esup.yazd.ir/ugp  به این سامانه دسترسی پیدا کنند وی ادامه داد: شهروندان با انتخاب ملک خود و یا وارد کردن کد نوسازی ملک از خدمات ارائه شده در این سامانه که شامل: 1- پیگیری درخواست شهرسازی 2- تصدیق گواهی 3- اعلام ضوابط ساخت و ساز 4- محاسبه عوارض صدور پروانه 5- محاسبه تراکم ساختمانی مصوب و مجاز 6- بدهی عوارض نوسازی و دریافت شناسه پرداخت و شناسه قبض جهت پرداخت 7- سوابق پرداختی نوسازی 8- پیگیری قبوض نوسازی و ... می باشد درتمام ساعات شبانه روز7 روز هفته استفاده کنند.