برگزاری کارگاه آموزشی سامانه چک‌های برگشتی و اسناد واخواست شده

برگزاری کارگاه آموزشی سامانه چک‌های برگشتی و اسناد واخواست شده


برگزاری کارگاه آموزشی سامانه چک‌های برگشتی و اسناد واخواست شده

 

به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری یزد

نظر به اینکه کنترل و نظارت بر گردش وجوه نقد و اسناد دریافتنی از فعالیت‌های مهم در هر سازمانی به شمار می‌آید، لذا به منظور ارتقاء آگاهی پرسنل از این سامانه، یک دوره کارگاه آموزشی با حضور کارشناسان مربوطه مناطق و سازمان‌های وابسته به شهرداری برگزار گردید.

این سامانه به منظور مکانیزه کردن نظارت و کنترل بر فرآیند ثبت، پیگیری و وصول چک‌های واخواست شده مودیان شهرداری آماده گردیده تا ضمن جلوگیری از تضییع حقوق شهر و شهروندان، امکان ارائه گزارش به نهادهای نظارتی را نیز میسر سازد.