برگزاری جلسات برنامه ریزی بودجه سال ۹۹ سازمان فاوا

برگزاری جلسات برنامه ریزی بودجه سال ۹۹ سازمان فاوا


برگزاری جلسات برنامه ریزی بودجه سال ۹۹ سازمان فاوا

برگزاری جلسات برنامه ریزی بودجه سال ۹۹ سازمان فاوا

به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری یزد

جلسات برنامه ریزی بودجه سال ۹۹ سازمان فاوا شهرداری یزد با رعایت پروتکل های بهداشتی در دفتر ریاست سازمان  برگزار گردید.

در این جلسات مدیران واحدهای سازمان شامل واحد های فنی و هوشمندسازی،اطلاعات مکانی و GIS , سامانه جامع اداری و مالی، سامانه جامع شهرسازی، سخت افزار و شبکه، زیرساخت و مانیتورینگ و واحد نرم افزار با بیکی ریاست سازمان بصورت مجزا در جلسات شرکت نمودند و تمام مراحل بودجه سال ۹۹ که قبلاً برنامه ریزی و زمان‌بندی شده بود، مورد بازبینی و تاکید قرار گرفت و آماده ورود به سامانه بودجه ریزی و برنامه ریزی «رهسا» شد.

لازم به ذکر است که از بین ۸۴ پروژه جدید تعریف شده در بودجه سال ۹۹(به غیر از پروژه های پشتیبانی و نگهداری سامانه ها، تجهیزات، فیبر و سایر پروژه ها)، عمده  آنها بر ارائه خدمات غیر حضوری بر بستر نرم افزار جامع خدمات شهرداری، ارتقای زیرساخت ها، داده کاوی، هوشمند سازی در کنار کاهش هزینه ها و سرمایه گذاری در حوزه فناوری اطلاعات استوار خواهد بود.