با محوریت سازمان فاوا شهرداری برگزار شد: جلسه بررسی پیاده سازی سیستم الکترونیکی آرشیو اسناد و مدارک سازمانی

با محوریت سازمان فاوا شهرداری برگزار شد: جلسه بررسی پیاده سازی سیستم الکترونیکی آرشیو اسناد و مدارک سازمانی


با محوریت سازمان فاوا شهرداری برگزار شد: جلسه بررسی پیاده سازی سیستم الکترونیکی آرشیو اسناد و مدارک سازمانی

با محوریت سازمان فاوا شهرداری برگزار شد:

جلسه بررسی پیاده سازی سیستم الکترونیکی آرشیو اسناد و مدارک سازمان

به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری یزد

جلسه بررسی پیاده سازی سیستم الکترونیکی آرشیو اسناد و مدارک سازمانی با حضور بیکی سرپرست سازمان فاوا، مدیران مرتبط،کارشناسان نرم افزار و مجری اجرا کننده طرح برگزار و پیرامون قابلیت های نرم افزار و نحوه ارائه خدمات آن بحث و تبادل نظر شد.

وجود استاندارد برای نگهداری، حفاظت و بازیابی اسناد، تهیه فهرست و جداول کاربردی و الکترونیکی و تسهیل در فرایند ارائه خدمات یکپارچه جهت مدیریت اسناد سازمانی از مباحث مهم این جلسه بود

سیستم الکترونیک مدیریت اسناد، نرم افزاری است که به  کاربران امکان ذخیره سازی و پیگیری انواع اسناد و مدارک را، به صورت الکترونیکی و هوشمند می دهد.

کنترل و بهبود اشتراک گذاری اسناد و قابلیت یکپارچه شدن با اتوماسیون اداری و مدیریت فرایندهای سازمانی و دریافت اسناد از انواع ورودی‌ها، دسترسی به تاریخچه اسناد و مشاهده نسخه‌های دلخواه، قابلیت OCR،تشخیص و گروه بندی بر اساس الگو(Pattern)، ارائه وب سرویس های استاندارد و ارائه SDK از مهمترین مزایای این نرم افزار است