با محوریت سازمان فاوا انجام شد: ساخت نمونه اولیه بارکد خوان توسط شرکت بومی جهت سامانه حساب آنلاین شهروندی نمونه اولیه بارکدخوان ، توسط شرکت بومی، برای استفاده در سامانه حساب آنلاین شهروندی(کیف پول آنلاین) با سفارش سازمان فاوا ساخته شد

با محوریت سازمان فاوا انجام شد: ساخت نمونه اولیه بارکد خوان توسط شرکت بومی جهت سامانه حساب آنلاین شهروندی نمونه اولیه بارکدخوان ، توسط شرکت بومی، برای استفاده در سامانه حساب آنلاین شهروندی(کیف پول آنلاین) با سفارش سازمان فاوا ساخته شد


با محوریت سازمان فاوا انجام شد: ساخت نمونه اولیه بارکد خوان توسط شرکت بومی جهت سامانه حساب آنلاین شهروندی نمونه اولیه بارکدخوان ، توسط شرکت بومی، برای استفاده در سامانه حساب آنلاین شهروندی(کیف پول آنلاین) با سفارش سازمان فاوا ساخته شد

با محوریت سازمان فاوا انجام شد:

ساخت نمونه اولیه بارکد خوان توسط شرکت بومی جهت سامانه حساب آنلاین شهروندی

نمونه اولیه بارکدخوان ، توسط شرکت بومی، برای استفاده در سامانه حساب آنلاین شهروندی(کیف پول آنلاین) با سفارش سازمان فاوا ساخته شد

به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری یزد

معاون فنی و هوشمند سازی سازمان فاوا  از ساخت نمونه اولیه بارکدخوان، به سفارش سازمان فاوا توسط شرکت بومی خبر داد.

فلاح افزود: این دستگاه با توجه به مسئله سرعت در خواندن بارکد و ارتباط آنلاین با سرور جهت تایید بارکد در حال تست می باشد.

 بیکی  سرپرست سازمان فاوا نیز با  اشاره به اینکه سازمان در حال پیشبرد همزمان دو موضوع نرم افزار و سخت افزار برای کیف پول آنلاین شهروندی است گفت: در هر دو مورد از ظرفیت و توان شرکت های بومی استفاده شده و در آینده نیز در پروژه ها و زیر پروژه های این سامانه جامع از ظرفیت آنها استفاده خواهد شد.