بانک اطلاعات جمعیتی مناطق شهری یزد توسط سازمان فاوا شهرداری یزد ایجاد گردید.

بانک اطلاعات جمعیتی مناطق شهری یزد توسط سازمان فاوا شهرداری یزد ایجاد گردید.


بانک اطلاعات جمعیتی مناطق شهری یزد توسط سازمان فاوا شهرداری یزد ایجاد گردید.

بانک اطلاعات جمعیتی مناطق شهری یزد توسط سازمان فاوا شهرداری یزد ایجاد گردید.

 

بانک اطلاعات جمعیتی مناطق شهری یزد توسط سازمان فاوا شهرداری یزد ایجاد گردید.

به گزارش روابط عمومی سازمان فاوا; مسعود تاج آبی رئیس سازمان فاوا شهرداری یزد در رابطه با اجرای این پروژه گفت:  امروزه با توجه به روند رو به رشد جمعيت و تراکم جمعيت در مناطق شهري و لزوم ايجاد مناطق امن در مجتمع هاي زيستي علي الخصوص در شهرهاي پرجمعيت ، لزوم نگرشي همه جانبه و فراگير به حوادث طبيعي و فجايع ناشي از بروز آنها بيش از پيش جلوه نموده است.

 

 وی افزود در این راستا و با توجه به توافق نامه فی مابین شهرداری یزد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در خصوص همكاري­هاي مشترك در زمينه تبادل اطلاعات شهری و ايجاد پايگاه­هاي اطلاعاتي جامع سازمان فاوا شهرداری یزد نسبت به ایجاد بانک اطلاعات جمعیتی مناطق شهرداری یزد با توجه به سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهر یزد در سال 1395  اقدام نموده است.

 

در ادامه علیرضا سرسنگی مدیر پروژه طرح در رابطه با اجرای این پروژه گفت: یكي از مراحل مهم در پياده سازي بانک اطلاعات­مکانی استان جمع­آوري و آماده­سازي اطلاعات مكاني و توصيفي مورد نياز، براي برآورد ساختن نياز هاي كاربران سيستم است در این مرحله اقلام اطلاعاتی موجود و مناسب(به لحاظ برخورداری از ویژگی های لازم جهت استفاده در سیستم) شامل داده های مکانی(نقشه) و داده های توصیفی جمع آوری و طبقه بندی می شوند.سپس داده های موجود جهت ورود به پایگاه داده مکانی ویرایش و آماده می شوند.که در این پروژه منظور از داده های مکانی نقشه ها و منظور از داده های توصیفی اقلام اطلاعات عمومی و خصوصی دستگاه های اجرائی است. این داده ها از سازمان های مختلف جمع آوری و در صورت عدم وجود با تمهیداتی امکان اضافه نمودن آنها در مراحل بعدی توسعه سیستم فراهم خواهد شد.

 

بر اساس سرشماری انجام شده و ارائه اطلاعات جمعیتی سال 1395 در مقیاس بلوک آماری، اطلاعات در این سازمان پالایش و ضمن تطبیق با محدوده قانونی و مرزهای جدید منطقه بندی شهر یزد به تفکیک مناطق استخراج گردید.

 

 

آمار جمعیت سال 1395 شهر و مناطق شهرداری یزد