باشگاه اینترنتی مبشر غدیر شهرداری یزد هم زمان با عید غدیر افتتاح می شود

باشگاه اینترنتی مبشر غدیر شهرداری یزد هم زمان با عید غدیر افتتاح می شود


باشگاه اینترنتی مبشر غدیر شهرداری یزد هم زمان با عید غدیر افتتاح می شود

باشگاه مخاطبین مبشر غدیر شهرداری یزد با همکاری شورای اسلامی شهر یزد، سازمان فاوا و سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد هم زمان با عید غدیر آغاز به کار می کند.

به گزارش روابط عمومی سازمان فاوا شهرداری یزد، جلسه هماهنگی سامانه اینترنتی باشگاه مبشر غدیر هفته گذشته برگزار شد.

این سامانه هم زمان با عید غدیر آغاز به کار خواهد کرد.