بازدید ماموران فنی با استفاده از تبلت و بصورت آنلاین توسط سازمان فاوا شهرداری یزد راه اندازی گردید.

بازدید ماموران فنی با استفاده از تبلت و بصورت آنلاین توسط سازمان فاوا شهرداری یزد راه اندازی گردید.


بازدید ماموران فنی با استفاده از تبلت و بصورت آنلاین توسط سازمان فاوا شهرداری یزد راه اندازی گردید.

يكي از سياست‌هاي توسعه خدمات شهرداری و شهر هوشمند است كه در اين راستا سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات با هدف ايجاد و توسعه خدمات شهرداری الكترونيك و تامين رضايت شهروندان و در نهايت تسهیل نظام مديريت شهري، اجراي اين طرح را فراهم نموده است.

طرح بازدید ماموران فنی با استفاده از تبلت و بصورت آنلاین توسط سازمان فاوا شهرداری یزد راه اندازی گردید.

 

به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری یزد، طرح بازدید ماموران فنی با استفاده از تبلت يكي از سياست‌هاي توسعه خدمات شهرداری و شهر هوشمند است كه در اين راستا سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات با هدف ايجاد و توسعه خدمات شهرداری الكترونيك و تامين رضايت شهروندان و در نهايت تسهیل نظام مديريت شهري، اجراي اين طرح را فراهم نموده است.

 

محمدحسین کاظمی مدیر سیستم جامع شهرسازی  با عنوان این مطلب گفت: با تلاش کارشناسان حوزه پشتیبانی سیستم شهرسازی  همچنین معاونت شهرسازی و معماری شهرداری یزد سرویس تبلت بازدید ماموران فنی در سیستم یکپارچه شهرسازی راه اندازی شده، بطوریکه در گذشته ماموران فنی در زمان بازدید مشخصات ملک را به صورت سنتی برداشت کرده و سپس اطلاعات جمع آوری شده را در سیستم جامع شهرسازی وارد می کردند و پس از انجام این امورات امکان گردش کار پرونده شهروند فراهم می شد؛ ولی با امکان برداشت اطلاعات به صورت الکترونیک و آنلاین  وارد سیستم شده که این امر منجر به عدم خطای های سیستم سنتی می گردد.

 

وی در ادامه به قابلیت های این زیرسیستم اشاره نمود و افزود: ثبت اطلاعات عرصه و اعیان در محل ملک، رسم کروکی در محل، عدم ورود اطلاعات بازدید قبل از حضور در مکان، آپلود تصاویر در سیستم شهرسازی، ارسال پیام به مامور بازدید زمان اعلام مامور بصورت آنلاین از امکانات این زیرسیستم می باشد