آگهی فراخوان شناسایی شرکت نسبت به راه اندازی پورتال جامع گردشگری یزد

آگهی فراخوان شناسایی شرکت نسبت به راه اندازی پورتال جامع گردشگری یزد


آگهی فراخوان شناسایی شرکت نسبت به راه اندازی پورتال جامع گردشگری یزد


شهردار یزد در جلسه شورای سازمان فاوا مطرح کرد: استفاده حداکثری از ظرفیت دیتای شهر/ اعضای جدید شورای سازمان فاوا شهرداری یزد معرفی شدند

شهردار یزد در جلسه شورای سازمان فاوا مطرح کرد: استفاده حداکثری از ظرفیت دیتای شهر/ اعضای جدید شورای سازمان فاوا شهرداری یزد معرفی شدند به...

۱۳۹۹/۱۲/۱۷ 126 بازدید