انعقاد تفاهم نامه همکاری مرکز تعالی شهرهای هوشمند ایران با سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری یزد

انعقاد تفاهم نامه همکاری مرکز تعالی شهرهای هوشمند ایران با سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری یزد


انعقاد تفاهم نامه همکاری مرکز تعالی شهرهای هوشمند ایران با سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری یزد

انعقاد تفاهم نامه همکاری مرکز تعالی شهرهای هوشمند ایران با سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری یزد

به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری یزد

به منظور توسعه فعالیت‌ها و بهره‌مندی از ظرفیت‌های ملی در حوزه هوشمندسازی و فناوری‌های نوظهور، تفاهم‌نامه‌ای با مضمون همکاری متقابل میان مرکز تعالی شهرهای هوشمند ایران و سازمان فاوا شهرداری یزد به امضا رسید.

از جمله اهداف مهم شهرداری یزد، ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان و ارائه خدمات مطلوب شهروندی و حرکت در مسیر تحقق شهر هوشمند می‌باشد و بدیهی است که در این مسیر فن‌آوری اطلاعات نقشی کلیدی و سازنده می‌باشد.

ازاین‌رو سازمان فاوا شهرداری یزد همواره کوشیده است تا با تفکری به روز و برخورداری از دانش و فناوری‌های نوین، تسهیلگر ارائه بهترین خدمات باشد.

شهر یزد یکی از پیشگامان شهر هوشمند در ایران بوده و این قرارداد همکاری به منظور برقراری تبادل دوجانبه ارائه خدمات، امکانات و حمایت‌های تعریف شده فی مابین مرکز تعالی شهرهای هوشمند ایران و سازمان فاوا شهرداری یزد، در راستای توسعه شهرهای هوشمند ایران و ایجاد یک بستر و پلتفرم ملی و یکپارچه برای توسعه شهر هوشمند در ایران، با بهره‌گیری از تجربیات ملی و بین المللی و ارتقاء زیرساخت های مرتبط، منعقد شد.