انتخاب شهر یزد به عنوان شهر منتخب در شاخص های شهر هوشمند

انتخاب شهر یزد به عنوان شهر منتخب در شاخص های شهر هوشمند


انتخاب شهر یزد به عنوان شهر منتخب در شاخص های شهر هوشمند

با توجه به برگزاری همایش شهر هوشمند و بر اساس نظر هیئت داوران شهر یزد به عنوان شهر منتخب در محورهای اتوماسیون شهرداری، خدمات الکترونیک ی شهروندی و زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطی تعیین شد.

مسعود تاج آبی ریاست سازمان فاوا شهرداری یزد افزود سازمان فاوا شهرداری یزد به منظور حضوردر این همایش، فرصت ها و تهدیدهاي شهر یزد و اقدامات استانداري، شهرداري و ساير دستگاه هاي اجرايي استان در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات به همراه راهکارهاي دانشگاه یزد جهت توسعه شهر هوشمند را تدوين و جمع بندي و در روز همايش با حضور مسئولان و نمايندگان شهرداري ها، استانداري ها، وزارت کشور و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ارائه نمود.

این همایش با مشارکت وزارت کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان فناوری اطلاعات ايران، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطلات راديويي، شرکت ارتباطات زير ساخت و شهرداري هاي کشور برگزار و شهرداري هاي حاضر در شش شاخص جذب سرمايه‌ (خارج از بودجه شهرداري)، اتوماسيون شهرداري، خدمات الكترونيكي شهروندي، زيرساخت‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي، مديريت هوشمندسازي (وجودساختار مدون) و پايدارسازي توسعه شهر هوشمند مورد ارزيابي قرار گرفتند.

در این همایش شهرداری یزد در سه محور "اتوماسیون شهرداری"، "زيرساخت هاي اطلاعاتي و ارتباطي" و "خدمات الکترونيکي شهروندي" نظر هيئت داوران را کسب کرد و به عنوان شهر منتخب كشور در اين حوزه ها معرفي گرديد.

همچنین در طول برگزاری این همایش، سازمان فاوا به نمايندگي از شهرداري یزد، ضمن حضور در نمايشگاه، نسبت به معرفي دستاوردها، تجربيات موفق و خدمات شهرداري یزد به شهروندان اقدام و در خصوص تبادل تجربيات با ديگر شهرها حضوري فعال داشت.