امکان مسیریابی خودروهای آتش‌نشانی شهرداری یزد در شهر حمیدیا محقق گردید

امکان مسیریابی خودروهای آتش‌نشانی شهرداری یزد در شهر حمیدیا محقق گردید


امکان مسیریابی خودروهای آتش‌نشانی شهرداری یزد در شهر حمیدیا محقق گردید

با جانمایی لایه معابر و خیابان های شهر حمیدیا بر روی سامانه SDI شهرداری یزد، امکان مسیریابی خودروهای ناوگان آتش‌نشانی شهرداری یزد در محدوده شهر حمیدیا محقق شد.

مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری یزد در مصاحبه با خبرنگار ما گفت با توجه به نقش خطیر سیستم‌های اطلاعات مکانی شهری در مکانیزه‌کردن فرآیندهای جستجو و امداد حادثه در سازمان آتش‌نشانی این سازمان اقدام به افزودن لایه معابر و خیابان های شهر حمیدیا به سامانه SDI و پیوند آن به سیستم تخصصی آتش‌نشانی و خدمات ایمنی نمود.

مسعود تاج‌آبی گفت سیستم تخصصی آتش‌نشانی با تعیین محل دقیق حادثه منجر به کاهش زمان رسیدن خودروها شده و به ستاد فرماندهی و ایستگاه‌های در مسیر کمک شایانی می‌نماید.

تاج‌آبی افزود فاز اول سیستم تخصصی آتش‌نشانی در سال جاری به اتمام ‌می‌رسد و شامل قسمت‌های ثبت اطلاعات حوادث، مکانیاب ناوگان و جانمایی و مسیریابی حوادث بر روی نقشه است.

شایان ذکر است سامانه SDI به عنوان زیرساخت مکانی سامانه تخصصی آتش‌نشانی، قابلیت تولید انواع خروجی نقشه را دارا بوده و پایه‌ی کلیه سامانه‌های نقشه‌محور در شهرداری یزد است.