آماده سازی و بارگذاری آخرین عکسهای هوایی شهر یزد در سامانه جامع شهرسازی

آماده سازی و بارگذاری آخرین عکسهای هوایی شهر یزد در سامانه جامع شهرسازی


آماده سازی و بارگذاری آخرین عکسهای هوایی شهر یزد در سامانه جامع شهرسازی

سازمان فاوا شهرداری یزد اقدام به آماده سازی و بارگذاری عکسهای هوایی شهر یزد با دقت مکانی 20 سانتیمتر در سامانه جامع شهر سازی نمود. 

در فاز اولیه پروژه، شهرداری یزد توسط سازمان نقشه برداری کشور اقدام به تهیه عکسهای هوایی به تعداد 5000 قطعه در مساحت تقریبی830 کیلومتر مربع نمود که تصاویر تهیه شده با دقت فاصله زمینی  7 سانتی متر و با دوربین نوع UCXP  در اواخر اسفند 1393 نمونه برداری گردید.

در فاز دوم سازمان فاوا شهرداری یزد با همکاری شرکت مشاور و نظارت معاونت شهرسازی اقدام به یکپارچه سازی و تهیه ارتوفوتو از عکسهای هوایی نمود و بالغ بر 500 قطعه عکس با دقت 8 سانتیمتر و فایل یکپارچه با دقت 50 و 100 سانتیمتر جهت بارگذاری در سامانه­ های شهرسازی تولید گردید.

مسعود تاج آبی مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری یزد گفت : جهت کاربردی نمودن استفاده از عکسهای مربوطه در مجموعه شهرداری یزد نیز  اقدام به تطابق و تهیه عکس یکپارچه با دقت مکانی 20 سانتیمتر در دستور کار این سازمان قرار گرفت، که در این مرحله، عکس یکپارچه برای محدوده قانونی شهر یزد با ملاحظات فنی و دستورالعملهای مرتبط نهایی و بر روی سامانه جامع شهرسازی بارگذاری گردیده و امکان بهره برداری برای کارشناسان مربوطه فراهم گشته است.

وی اظهار داشت: از کاربردهای تصاویر تهیه شده می توان به استفاده در روزآمدسازی نقشه های شهری، برداشت اطلاعات از تصاویر با دقت بالا، انجام ممیزی های مختلف، بازدید مامورین و کارشناسان فنی، پیاده سازی طرحهای اجرایی و استفاده در سامانه مختلف شهرداری نظیر آتش نشانی و سایر سامانه های مبتنی بر اطلاعات مکانی اشاره نمود.