اصلی ترین رکن شهر هوشمند، میزان مشارکت شهروندان در استفاده از تکنولوژی است

اصلی ترین رکن شهر هوشمند، میزان مشارکت شهروندان در استفاده از تکنولوژی است


اصلی ترین رکن شهر هوشمند، میزان مشارکت شهروندان در استفاده از تکنولوژی است

هوشمندسازی شهر تنها در فناوری اطلاعات و تجهیزات خلاصه نمی­گردد و در این راه تحول فرهنگی و زیرساختی را برای ارتقای زندگی شهروندان، پیش رو داریم

اصلی ترین رکن شهر هوشمند، میزان مشارکت شهروندان در استفاده از تکنولوژی است

تاج آبی  در سیزدهمین نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات استان یزد:

 

مسعود تاج آبی، رئیس سازمان فاوا شهرداری یزد در حاشیه نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات استان یزد گفت: هوشمندسازی شهر تنها در فناوری اطلاعات و تجهیزات خلاصه نمی­گردد و در این راه تحول فرهنگی و زیرساختی را برای ارتقای زندگی شهروندان، پیش رو داریم و مهم‌ترین رکن هوشمندسازی شهر یزد، مشارکت شهروندان درامر مدیریت شهری است.


تاج آبی تلاش برای تصمیم گیری مبتنی بر داده تأکید کرد و گفت: از مهمترین اقدامات مدیریت شهری در مسیرهوشمندسازی تدوین راهبردها و ضرورت شفافیت و تصمیم‌گیری در اجرای مصوبات کمیسیون شهر هوشمند در این خصوص است. وی با تاکید بر ارتقای سطح فرهنگ و زندگی شهروندان در زمینه هوشمندسازی تأکید کرد و گفت: ایجاد شهر هوشمند فقط به معنای الکترونیکی کردن شهرو خرید تجهیزات نیست و شهرهوشمند نیاز به شهروندان هوشمند دارد.

 

رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری یزد با ذکر این مطلب که در یک سال گذشته سعی کردیم بر چالش‌ها و موضوعات هوشمندسازی شهر متمرکز شویم و راهبردهاو سیاست های  شهر هوشمند را به کمک متخصصان و مشاورین تبیین کنیم گفت در حوزه سیاست‌گذاری در امر هوشمندسازی شهر یزد برنامه را به منظور شفافیت برای ذینفعان ارائه کردیم تا تصویر روشنی از داده‌های شهر ایجاد شود و همواره بر این عقیده بوده ایم که رکن اصلی مشارکت شهروندان در اداره شهر است؛ به همین دلیل هم سامانه مدیریت شهری شهربین و درگاه خدمات آنلاین شهروندی را را ایجاد کردیم. همچنین مجموعه‌ای از اقدامات اجرایی تا انتهای سال آینده به سرانجام خواهد رسید. برخی از آن‌ها در مرحله اجرا قرار دارند، برخی شروع شده و برخی در فاز مطالعه قرار دارند.