استفاده از ظرفیت سازمان فاوا در اداره شهر دوستدار کودک

استفاده از ظرفیت سازمان فاوا در اداره شهر دوستدار کودک


استفاده از ظرفیت سازمان فاوا در اداره شهر دوستدار کودک

  همکاری سازمان فاوا با اداره شهر دوستدار کودک

 
به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری یزد
 
در راستای معرفی نیازها و بسترهای مورد نیاز «شهر دوستدار کودک» برای کودکان و نوجوانان از طریق زیرساخت ها و سامانه های الکترونیک، جلسه ای با حضور اعضای کمیته دانش آموزی نوجوانان شورا و مدیران اداره شهر دوستدار کودک در دفتر مجید بیکی ریاست سازمان فاوا برگزار گردید و نیازهای مرتبط با شهر دوستدار کودک مطرح شد.
 
در این زمینه،خانم کافی رئیس اداره شهر دوستدار کودک یزد گفت: توجه به حقوق کودکان در مدیریت شهری و فرآیند توسعه اجتماعی مهمترین رویکرد اداره شهر دوستدار کودک در یزد است.
 
بیکی رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری یزد در این جلسه ضمن تشکر از دیدگاهها و اهداف مدیران اداره شهر دوستدار کودک برای شهر یزد، در زمینه نیازهای این اداره برای مسائل فنی این حوزه گفت:
سازمان فاوا در زمینه پایش و برداشت اطلاعات به صورت هوشمند با استفاده از ابزارهای موجود، ارائه اطلاعات مکانی مورد نیاز به اداره شهر دوستدار کودک، برقراری شبکه و زیرساخت برای پارک مهارت کودکان و نوجوانان، در اختیار قرار دادن زیرساخت سامانه سهیم برای امتیاز دهی به فعالیت های انجام شده توسط تمام کودکان و نوجوانان و استفاده از کیف پول اختصاصی اعضای شهر دوستدار کودک در سطح شهر به صورت هدفمند و همچنین ایجاد پرتال شهر دوستدار کودک، همکاری لازم را انجام خواهد داد.
 
در پایان مقرر گردید تا اداره شهر دوستدار کودک، مسائل مربوط به فناوری اطلاعات و نیازهای مرتبط در این حوزه را با هماهنگی واحد‌های GIS و معاونت فنی و هوشمندسازی فاوا به انجام رساند.