از معاون شهردار و رئیس سازمان های فاوا در جهت تحقق سامانه های هوشمند شهری تقدیر شد

از معاون شهردار و رئیس سازمان های فاوا در جهت تحقق سامانه های هوشمند شهری تقدیر شد


از معاون شهردار و رئیس سازمان های فاوا در جهت تحقق سامانه های هوشمند شهری تقدیر شد

از معاون شهردار و رئیس سازمان های فاوا در جهت تحقق سامانه های هوشمند شهری تقدیر شد

به  گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری یزد

در سیصد و سی و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر یزد؛ اعضای شورای شهر و شهردار از مجید بیکی معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری و مهدی فلاح رییس سازمان فاوا در جهت تحقق سامانه های هوشمند شهری تقدیر کردند