ارتقای شفافیت و اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با نهایی شدن مستند سیاست گذاری و ایجاد بستر ارائه داده های آزاد شهرداری یزد

ارتقای شفافیت و اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با نهایی شدن مستند سیاست گذاری و ایجاد بستر ارائه داده های آزاد شهرداری یزد


ارتقای شفافیت و اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با نهایی شدن مستند سیاست گذاری و ایجاد بستر ارائه داده های آزاد شهرداری یزد

ارتقای شفافیت و اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با نهایی شدن مستند سیاست گذاری و ایجاد بستر ارائه داده های آزاد شهرداری یزد

به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری یزد

در کمیسیون شهر هوشمند شورای شهر یزد و با حضور اعضای کمیسیون، مشاورین،رییس سازمان فاوا و مجری طرح، نسخه اول سیاست گذاری داده های آزاد شهرداری یزد ارائه و مورد بررسی قرار گرفت.
در همین زمینه، بستر انتشار داده های آزاد در قالب پرتال تخصصی نیز مورد رونمایی قرار گرفت تا راه را برای انتشار داده های آزاد بر اساس سیاست گذاری و چارچوب تعیین شده فراهم نماید.
 قمی رئیس کمیسیون شهر هوشمند شورای شهر با اشاره به اینکه راه اندازی این سامانه و انتشار دادگان آزاد شهرداری اقدام بسیار ارزنده ای است گفت: این سامانه می تواند شهروندان و پژوهشگران را به سمت مشارکت هدایت کند و افزایش مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی مسئولان و بدنه‌ اجرایی را در برخواهد داشته باشد.

بیکی رییس سازمان فاوا نیز در توضیحاتی با خبرنگار این سازمان خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه سازمان فاوا و دانشگاه یزد به عنوان مجری این طرح، از ابتدا دو فاز مهم تعیین سیاست انتشار داده های آزاد و راه اندازی بستر انتشار آن داده ها را در دستور کار قرار دادند، هم اکنون و با اجرایی شدن این دو فاز، طی هفته های آتی بارگذاری دادگان آزاد به مرور و در قالب مجموعه های داده ای در بستر ایجاد شده شروع خواهد شد و برای بهره برداری به اطلاع عموم مردم، شرکت ها،اساتید، دانشجویان و پژوهشگران خواهد رسید.

لازم به ذکر است که سامانه داده های آزاد شهرداری یزد علاوه بر قابلیت جستجوی اطلاعات در مجموعه داده و متادیتاهای موجود، قابلیت جستجو در محتوا را نیز دارد و در کنار آن تمام اطلاعات بارگذاری شده قابل پردازش توسط ماشین هستند و حتی می توان از طریق API های ارائه شده به داده ها دسترسی پیدا کرد.

در پایان این جلسه مقرر گردید تا سرفصل ها و اطلاعات قابل انتشار آماده و به همراه مستند سیاست گذاری داده های آزاد به کمیسیون شهر هوشمند ارائه شود تا برای تصویب نهایی به صحن شورا ارجاع شود.