ارائه گزارش شهر هوشمند در صحن علنی شورا توسط سازمان فاوا شهرداری یزد.

ارائه گزارش شهر هوشمند در صحن علنی شورا توسط سازمان فاوا شهرداری یزد.


ارائه گزارش شهر هوشمند در صحن علنی شورا توسط سازمان فاوا شهرداری یزد.

ارائه گزارش شهر هوشمند در صحن علنی شورا توسط سازمان فاوا شهرداری یزد.

ارائه گزارش شهر هوشمند در صحن علنی شورا توسط سازمان فاوا شهرداری یزد.

 

به گزارش روابط عمومی سازمان فاوا شهرداری یزد عصر روز شنبه مورخ 1396/07/01 جلسه ای در خصوص تحقق شهر هوشمند یزد با حضوردکترجمالی نژاد شهردار محترم یزد، مسعود تاج آبی رئیس سازمان فاوا شهرداری یزد، دکتر اولیاء ریاست دانشگاه یزد و اعضای محترم کانون تفکر شهرهوشمند یزد در صحن علنی شورای اسلامی شهر برگزار شد، که در این خصوص رئیس سازمان فاوا شهرداری یزد به بیان راهبرد ها و سیاسات های سازمان در این زمینه پرداخت.

 

 مسعود تاج آبی در این باره گفت سازمان فاوا شهرداری یزد جهت رونق و شکوفایی اقتصاد شهری تلاش دارد با رویکردی آینده نگرانه و بهره گیری درست از داده ها و اطلاعات شهری گامی رو به جلو در خلق ارزش افزوده، ایجاد دانش و کمک به برنامه ریزی های شهری بردارد.

photo5922566945939499821.jpg

 

وی افزود مهمترین هدف شهرداریها ، ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان و ارائه خدمات مطلوب شهروندی و حرکت در مسیر تحقق شهر هوشمند می باشد، بدیهی است که در این مسیر نقش فناوری اطلاعات و سازمان فاوا شهرداری ، نقشی کلیدی و سازنده دارد. از این رو این سازمان همواره کوشیده است تا با تفکری بروز و برخورداری از دانش و فناوریهای نوین، تسهیلگر ارائه بهترین خدمات باشد.

 

لازم به ذکر است در پایان جلسه جناب آقای دکتر اولیاء ریاست کانون تفکرشهرهوشمند یزد به بیان اهداف و دیدگاه های کانون پرداخت واعلام آمادگی هرگونه همکاری در این زمینه را با شورای شهر و شهرداری نمودند.