معرفی مدیران سازمان

نام و نام خانوادگی

سمت

رایانامه

 

مسعود تاج آبی

مدیرعامل

tajabi@favayazd.ir

مهدی فلاح

مدیر سخت افزار و شبکه

محمد حسین کاظمی

مدیر سیستم جامع شهرسازی

مجید بیکی

مدیر فنی پروژه‌ های نرم افزاری

علیرضا سرسنگی

مدیر SDI

نیکزاد علیمرادی مدیر بانک اطلاعات شهری