آگهی فراخوان سامانه مدیریت ناوگان تاکسیرانی

آگهی فراخوان سامانه مدیریت ناوگان تاکسیرانی

شهرداری یزد در نظر دارد نسبت به اجرای سامانه مدیریت ناوگان تاکسیرانی خود اقدام نماید. لذا از شرکتهای واجد شرایط که در زمینهAVL  (تجهیزات سخت افزاری GPS و نرم افزار کنترل و مدیریت ناوگان) فعالیت دارند دعوت می شود تا رزومه و طرح پیشنهادی خود را حداکثر تا تاریخ 95/02/26 به آدرس یزد، میدان آزادی، ساختمان شهرداری، دبیرخانه سازمان فاوا شهرداری یزد و یا به آدرس پست الکترونیک info@favayazd.ir ارسال نمایند. این فراخوان صرفا جهت شناسایی شرکتهای فعال در زمینه AVL می باشد و شهرداری پس از بررسی مدارک ارسالی شرکتها نسبت به برگزاری مناقصه مطابق RFP تهیه شده اقدام خواهد نمود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره تلفن 03537252010 داخلی های 188 و 300 تماس حاصل نمائید.