وجود استاندارد برای نگهداری، حفاظت و بازیابی اسناد، تهیه فهرست و جداول کاربردی و الکترونیکی و تسهیل در فرایند ارائه خدمات یکپارچه جهت مدیریت اسناد سازمانی از اهداف مهم راه اندازی این سامانه می باشد.

سیستم الکترونیک مدیریت اسناد، نرم افزاری است که به  کاربران امکان ذخیره سازی و پیگیری انواع اسناد و مدارک را، به صورت الکترونیکی و هوشمند می دهد.

کنترل و بهبود اشتراک گذاری اسناد و قابلیت یکپارچه شدن با اتوماسیون اداری و مدیریت فرایندهای سازمانی و دریافت اسناد از انواع ورودی‌ها، دسترسی به تاریخچه اسناد و مشاهده نسخه‌های دلخواه، قابلیت OCR،تشخیص و گروه بندی بر اساس الگو(Pattern)، ارائه وب سرویس های استاندارد و ارائه SDK از مهمترین مزایای این نرم افزار است.