تماس با ما
لطفا نظرات و پیام ها خود را از این طریق با ما در میان بگذارید.

نیازی به اعتبار سنجی نیست
این فیلد اجباری است.
نیازی به اعتبار سنجی نیست
این فیلد اجباری است.
نام و نام خانوادگی
نیازی به اعتبار سنجی نیست
این فیلد اجباری است.
شماره تماس
پیام

 

آدرس:یزد- میدان آزادی-ساختمان شهرداری مرکز- طبقه دوم

کدپستی:98639-89176

تلفن:  37256969  -035

تلفکس:37256970-035

 

حوزه

نام

نام‌خانوادگی

سمت / بخش

داخلی

حوزه مدیریت

مسعود

تاج آبی

مدیرعامل

309

عباس

احمدزاده

مسئول دفتر

309

حوزه اداری مالی

       

محمدحسين

شفيعيه

روابط عمومی-آموزش

367

امیرحسین

بنستانی

تدارکات-قراردادها

307

نجمه

نورمحمدي

دبیرخانه

303

مسلم

سلطانی

مطالبات

306

حديثه

محمدي

مدیر مالی

296

محبوبه

مشرفي

کارگزینی

88

داود

دهقاني

حسابداری

304

علی

دهقانی زاده

قراردادها

307

       

کارت شهروندی

فرنوش

فروتن

کارت شهروندی

311

بي بي معصومه

حيدرپور

کارت شهروندی

298

حوزه نرم‌افزار

مجيد

بيكي

مدیر نرم‌افزار

365

داود

عشقي

کارشناس نرم‌افزار

313

عليرضا

پايدار

کارشناس نرم‌افزار

370

محمد

روستايي

کارشناس نرم‌افزار

187

هادی

امیدی

کارشناس نرم‌افزار

312

عليرضا

شيرمحمدي

کارشناس نرم‌افزار

313

محبوبه السادات

ميرجليلي

کارشناس نرم‌افزار

313

الهه

اسلامی

کارشناس نرم‌افزار

66

حوزه اطلاعات مکانی

نيكزاد

عليمرادي

مدیراطلاعات مکانی

369

محسن

زابلي

کارشناس ممیزی

267

علي محمد

انديشمند

کارشناس ممیزی

267

حسين

خواجه پور

کارشناس ممیزی

307

حوزه سخت افزار

مهدی

فلاح

مدیر فنی

300

صادق

صوغاني پور

کارشناس سخت‌افزار

400

عليرضا

عزيزي راد

کارشناس سخت‌افزار

301

مهدی

اصلانی

کارشناس سخت‌افزار

302

حمید

بیارش

کارشناس سخت‌افزار

302

احسان

رنجبري

سخت افزار

55

حوزه شهرسازی

محمدحسين

كاظمي

مدیر شهرسازی

314

مسعود

انتظاري

کارشناس شهرسازی

265

طيبه

عباسي

کارشناس شهرسازی

315

مرواريد

دمهري

کارشناس شهرسازی

77

وحيده

دشتي

کارشناس شهرسازی

77

حوزه اطلاعات شهری

عليرضا

سرسنگي

مدیر SDI

294

كبري

الهياري

کارشناس نقشه

297

نسرين

سالم

کارشناس نقشه

292

فخرالسادات

خداپرست

کارشناس نقشه

308

معصومه

مشيدي

کارشناس نقشه

293

عليرضا

ابويي

کارشناس نقشه

295

الهه

منصوري

کارشناس ممیزی

293