مجید بیکی سرپرست سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری یزد شد

مجید بیکی سرپرست سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری یزد شد


مجید بیکی سرپرست سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری یزد شد

شهرها به طور ذاتی با چالش های پیچیده، گسترده و مرتبط به هم مواجه هستند که تنها از طریق یک رویکرد سیستماتیک قابل حل است.

شهردار شهر جهانی یزد طی حکمی مجید بیکی را به سمت سرپرست سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری یزد منصوب کرد

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد – جمال الدین عزیزی طی حکمی مجید بیکی را به سمت سرپرست سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری یزد منصوب کرد.

شهردار شهر جهانی یزد در این ابلاغ آورده است:

شهرها به طور ذاتی با چالش های پیچیده، گسترده و مرتبط به هم مواجه هستند که تنها از طریق یک رویکرد سیستماتیک قابل حل است.

شهر هوشمند یکی از مفاهیم جدید جهت مقابله با چالش های کنونی شهرها در عرصه برنامه ریزی شهری و به عنوان محور تحول و توسعه هزاره مطرح شده و به معنای گشایش مفاهیمی نو در برنامه ریزی شهری است که قابیلت های جهان واقعی و مجازی را برای حل مشکلات شهری با هم ترکیب می کند.

شهر هوشمند، ادغام فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و دستگاه های مختلف متصل به شبکه اینترنت، برای بهینه سازی بهره وری از خدمات وکاربری های شهری و اتصال آن به شهروندان است، بدیهی است تکنولوژی شهر هوشمند امکان تعامل مستقیم مدیریت شهری با جامعه و زیرساخت های شهری و نظارت بر آنچه در حال تحول است را برقرار می سازد.

لذا با استعانت از درگاه حق و نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی و به استناد ماده ۱۰ اساسنامه سازمان، به موجب این ابلاغ به سمت سرپرست سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری یزد منصوب می گردید.

امید است در پرتو عنایات الهی، در چارچوب مصوبات هیات مدیره و شورای سازمان و مفاد اساسنامه، با بهره گیری از دانش اندوخته سازمانی و تجربه و تخصص سرمایه های انسانی و استفاده از فناوری های نوین در برنامه ریزی و نیز اتخاذ تدابیر لازم به منظور تسریع و شفافیت در ارائه خدمات، اهتمام ویژه برای تحقق اهداف و خط مشی سازمان و پیشبرد امور در جهت ارتقای خدمت رسانی یه مردم شریف یزد، موفق و مؤید باشید.