عکسبرداری هوایـی از شهر یــزد

عکسبرداری هوایـی از شهر یــزد


عکسبرداری هوایـی از شهر یــزد

 

به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری یزد

مهدی فلاح رئیس سازمان فاوا از عکسبرداری هوایی با هواپیما از سطح شهر یزد خبر داد.

وی افزود: این سازمان در راستای رسالت خود مبنی بر تولید لایه‌های مکانی مورد نیاز شهر و شهرداری در جهت روزآمدسازی نقشه‌های شهری، کشف تغییرات، مدیریت شهری، رصد ساخت و سازهای شهری و ... اقدام به برداشت عکس هوایی با استفاده از هواپیما نموده است.

به گفته علیرضا سرسنگی رئیس اداره آمار و GIS سازمان فاوا شهرداری یزد این پروژه در بهار سال 1400 مراحل برداشت عکس‌های هوایی آن به پایان رسید، در این پروژه بالغ بر 35000 هکتار عکس برداری با GSD کمتر از 6 سانتیمتر صورت گرفت و متناسب با عکس‌های اخذ شده محصولات مکانی مختلفی از قبیل تصویر یکپارچه ارتوفتو با دقت 6 سانتیمتر، ابر نقاط و DSM برای محدوده مورد نظر تولید شده است. با توجه نوع محصولات تولید شده این پروژه کاربردهای متنوعی خواهد داشت که در ذیل برخی از آنها آمده است:

•           تهیه نقشه های جدید

•           روزآمدسازی نقشه های موجود شهرداری

•           محاسبات ارتفاعی ساختمانها و رصد ساخت و سازهای شهری

•           بررسی روند رشد فیزیکی شهر

•           تحلیل مکانی، فضای سبز شهری و مدیریت فضای سبز شهر

•           بررسی تخریب باغات

•           تشخیص و تعیین شبکه های ارتباطی و معابر و استفاده از آن در مدیریت حمل و نقل و ترافیک

•           تهیه پروفیل های طولی و عرضی از معابر و مسیر ها جهت پروژه های عمرانی، خاکریزی و خاکبرداری