سلسه جلسات بررسی فراخوان پروژه انبار داده شهرداری یزد برگزار شد

سلسه جلسات بررسی فراخوان پروژه انبار داده شهرداری یزد برگزار شد


سلسه جلسات بررسی فراخوان پروژه انبار داده شهرداری یزد برگزار شد

 

جلسات بررسی فراخوان پروژه انبار داده شهرداری یزد با حضور شرکتهای متخصص در زمینه علم داده کاوی برگزار شد.

 

به گفته رئیس سازمان فاوا شهرداری یزد این جلسات پیرامون شناخت پروژه، طرح سوالات مرتبط و آشنایی با ساختار داده ها و بانک های اطلاعاتی شهرداری یزد با حضور مدیران عامل شرکتهای متقاضی همکاری برگزار گردیده است. مسعود تاج آبی گفت تاکنون 6 شرکت رزومه کاری و طرح پیشنهادی خود را در جلسات بیان نموده و توسط مشاورین و کارشناسان سازمان فاوا مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

 

تاج آبی افزود این جلسات با حضور چند شرکت دیگر به پایان می یابد و در نهایت پروژه انبار داده شهرداری یزد با انتخاب شرکت نهایی آغاز می گردد.

گفتنی است پروژه انبار داده شهرداری یزد مراحل شناسایی منابع داده ای تا تولید ابزار زیرساختی پردازش داده ها و داده کاوی را شامل خواهد شد.