جلسه بکارگیری سامانه SDIدر مدیریت بحران با حضور دکتر کنگی در سازمان فاوا شهرداری یزد برگزار شد.

جلسه بکارگیری سامانه SDIدر مدیریت بحران با حضور دکتر کنگی در سازمان فاوا شهرداری یزد برگزار شد.


جلسه بکارگیری سامانه SDIدر مدیریت بحران با حضور دکتر کنگی در سازمان فاوا شهرداری یزد برگزار شد.

برنامه ریزی و مدیریت بهینه سوانح و بلایای طبیعی از جمله مزایای بکارگیری سیستم های متمرکز است.

جلسه بکارگیری سامانه    SDIدر مدیریت بحران با حضور دکتر کنگی برگزار شد.

IMG_8341.JPGبه گزارش روابط عمومی سازمان فاوا شهرداری یزد در جلسه ای که با مدیر سامانه مدیریت بحران برگزار شده بود مسعود تاج آبی رئیس سازمان فاوا شهرداری یزد در ابتدا  اقدامات انجام شده در خصوص راه اندازی سامانه اطلاعات مکانی شهرداری یزد را توضیح و گفت آسیب پذیری در مقابل  سوانح و بلایای طبیعی پدیده ای چند بعدی، چند سطحی و پویاست بنابراین  در تحلیل این عارضه لازم است، علاوه بر تحلیل وضعیت فعلی، علل و عوامل ایجاد کننده، افزایش دهنده و همچنین کاهش دهنده آسیب پذیری بررسی شود همچنین تعامل و همکاری تمام سطوح مذکور لازم و ضروری است.

 

در ادامه علیرضا سرسنگی مدیر سامانه SDI شهرداری گفت: طراحی و بکارگیری فن آوری های نوین اطلاعاتی نظیر سیستم اطلاعات جغرافیایی بنا به ضروریات مکانی و شرایط محل در مدیریت بحران و سوانح این امکان را فراهم می آورد تا کلیه اطلاعات مربوطه به همراه فاکتورهای دخیل در یک بانک اطلاعاتی واحد که دارای یک سیستم کامپیوتری برای داده های رقومی است، ذخیره گردد. در صورت عدم وجود این قابلیت، کلیه مراکز، ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی و مردمی که به نحوی در امر مدیریت بحران دخیل می باشند با مشکل عدم دسترسی به اطلاعات به روز در محدوده شهری مواجه خواهند بود.

 

در پایان دکتر کنگی مدیر سامانه مدیریت بحران کاربردی نمودن اطلاعات و ارائه تحلیل های مناسب به مدیران در زمان بحران تاکید نمود و افزود در حال حاضر بكارگیری سیستم های اطلاعات مكانی بعنوان ابزاری قدرتمند در جهت برنامه ریزی و كمك به مدیریت بهینه رونق بسیاری یافته است و امید است اقدامات انجام شده در شهرداری فراگیر و در جهت بکار گیری مدیریت شهری کارساز باشد.