تجلیل از مجموعه ستاد شهروندی

تجلیل از مجموعه ستاد شهروندی


تجلیل از مجموعه ستاد شهروندی

مجید بیکی رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری یزد از تلاش های واحد ستاد شهروندی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری یزد در راستای فرهنگ سازی استفاده شهروندان، از پروژه های توسعه شهر هوشمند و سامانه های نرم افزاری این سازمان، تقدیر نمود