برگزاری جلسه شورای سازمان فاوا

برگزاری جلسه شورای سازمان فاوا


برگزاری جلسه شورای سازمان فاوا

برگزاری جلسه شورای سازمان فاوا
 
به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری
 
جلسه شورای سازمان فاوا با حضور عزیزی شهردار، قمی نماینده شورای اسلامی شهر یزد در سازمان فاوا، رئیس و معاونین سازمان و دیگر اعضای سازمان برگزار شد
 
در این جلسه بیکی رئیس سازمان فاوا شهرداری، گزارش کاملی از فعالیت های صورت گرفته این سازمان، در طی ماه های اخیر ارائه کرد