با حضور اعضای کمیسیون شهر هوشمند و مدیران شهرداری سامانه اطلاعات مکانی شهرداری یزد(SDI) ارائه گردید.

با حضور اعضای کمیسیون شهر هوشمند و مدیران شهرداری سامانه اطلاعات مکانی شهرداری یزد(SDI) ارائه گردید.


با حضور اعضای کمیسیون شهر هوشمند و مدیران شهرداری سامانه اطلاعات مکانی شهرداری یزد(SDI) ارائه گردید.

حمیدرضا قمی مشارکت همه در راستای توسعه و بهره برداری این سامانه را خواستار شد و گفت: باید از ظرفیت های ایجاد شده توسط سازمان فاوا در تمامی بخش های شهرداری استفاده گردد

با حضور اعضای کمیسیون شهر هوشمند و مدیران شهرداری سامانه اطلاعات مکانی شهرداری یزد(SDI) ارائه گردید.

 

رئیس کمیسیون شهر هوشمند و بهبود روش ها در ابتدای این جلسه به ظرفیت شهرداری در اجرای این سامانه اشاره و اظهار داشت: سامانه SDI از قابلیت هایی است در شهرداری توسط سازمان فاوا ایجاد شده و میتواند زیرساخت مناسبی برای برنامه ریزی شهری باشد.

حمیدرضا قمی افزود: این جلسه فرصت مناسبی برای معرفی این سامانه است تا نیازها در بخش های مختلف شهرداری شناسایی و با قابلیت ها بر روی این زیرساخت بتوان به بخش های مختلف خدمات ارائه کرد.

قمی مشارکت همه در راستای توسعه و بهره برداری این سامانه را خواستار شد و گفت: باید از ظرفیت های ایجاد شده توسط سازمان فاوا در تمامی بخش های شهرداری استفاده گردد. هر چند در حال حاضر استفاده از ظرفیت های ارائه شده توسط سازمان فاوا می تواند بیشتر و مناسبتر استفاده گردد.اوی همچنین تشکیل کمیته SDIدر داخل شهرداری خواستار شد.

 

در ادامه مسعود تاج آبی رئیس سازمان فاوا شهرداری یزد با بیان این مطلب گفت: اطلاعات مکانی یکی از مهمترین و حساس ترین عوامل تصمیم گیری و به خصوص تصمیم‌گیریهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در زندگی امروزه می باشد. به همین دلیل بسیاری از نیازها، اهداف و فعالیتهای سازمان های مختلف زمانی امکان پذیر است که دسترسی به داده های مکانی مناسب و یکپارچه میسر باشد. این موضوع به خصوص برای برنامه ریزی های کلان بسیارحائز اهمیت است. در همین راستا سازمان فاوا شهرداری یزد نسبت به ایجاد وتوسعه سامانه sdi  و تکمیل بانک اطلاعاتی و لایه های کاربردی این سامانه پرداخته است.

 مجید بیکی مدیر اداره نرم افزار سازمان فاوا شهرداری ضمن تشریح این سامانه گفت: با اشتراک گذاری اطلاعات این سامانه به مدیران شهری می توان در حذف امور موازی کاری تاثیر بسزایی گذاشت و مدیران را در تصمیم گیری بهتر در مورد مسائل شهری یاری نمود.

در ادامه این جلسه مقرر گردید در راستای توسعه این سامانه کار گروهی با حضور کلیه نمایندگان با محوریت معاونت برنامه ریزی تشکیل و با تقویم مشخص به کلیه ذینفعان اعلام گردد.