مسعود تاج آبی

ریاست سازمان

 

کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری / کارشناس کامپیوتر

 

 

 

مسئولیت ها و وظایف

  •  

تهیه خط مشی و تدوین اهداف کیفیتی سازمان و اعلام آن به کارکنان

نظارت بر اجرای صحیح خط مشی

مسولیت در قبال کیفیت و کارايی و اثربخشی سیستم

بازنگری و ارزیابی سیستم

تصویب بودجه برای آموزش‌های لازم در ارتباط با کلیه فعالیت‌های فنی-تخصصی

نظارت و کنترل سیستم  و اخذ گزارشات مربوطه از نماینده مدیریت

کنترل مستقیم بر فعالیت‌های نماینده مدیریت

تصویب و تایید کلیه مدارک تهیه شده از لحاظ تطابق با سیستم

شرکت در جلسات

بازنگری نظام تضمین کیفیت بطور اتفاقی و همچنین در فواصل زمانی معین و نگهداری سوابق بازنگری

 

تالیفات

انتخاب ERP برای شهرداری‌ها                                  شابک    978-600-98089-2-2 

خطوط تولید نرم‌افزار و کاربرد آنها در شهرداری‌ها           شابک     978-600-98089-1-5

 

سوابق عضویت‌ها

عنوان

محل فعالیت

تاریخ

عضو کمیسیون شهرهوشمند شورای اسلامی شهر یزد

شورای شهر یزد 1396

رئیس سازمان فاوا شهرداری یزد

سازمان فاوا

1394

سرپرست معاونت برنامه‌ريزي و توسعه شهرداري يزد

شهرداري يزد

1390

مشاور شهردار در زمينه امنيت اطلاعات

شهرداري يزد

1392

عضو شوراي سياست‌گذاري و نماينده شهرداري جهت حضور در دومين كنفرانس داده‌كاوي در مديريت شهري

شهرداري يزد

1394

رئيس كارگروه فناوري اطلاعات در كارگروه برنامه پنج ساله

شهرداري يزد

1391

عضو كارگروه اصلاح نظام مالي

شهرداري يزد

1394

عضو اصلي هيئت مديره سازمان فاوا

شهرداري يزد

1391

عضو كميته فني راهبري پروژه داده‌آمايي وضع مجاز املاك و فراوري لايه‌هاي GIS

شهرداري يزد

1386

مسئوليت هماهنگي امور رايانه‌اي شهرداري يزد

شهرداري يزد

1377

رئيس اداره مميزي و درآمد نوسازي

شهرداري يزد

1381

عضو كميسيون برنامه‌ريزي اداري مالي

شهرداري يزد

1383

عضو علي ‌البدل شوراي نظام پذيرش و بررسي پيشنهادات

شهرداري يزد

1384

ناظر پروژه‌هاي سازمان فاوا

شهرداري يزد

1386

كارشناس امور فني و مشاور شهردار در امور رايانه‌اي

شهرداري يزد

1386

عضو شوراي برنامه‌ريزي و هماهنگي امور اجرايي شهرداري يزد

شهرداري يزد

1386

عضو ثابت اتاق فكر شهرداري يزد

شهرداري يزد

1388

عضو كميسيون درآمدي و كميته پرونده‌هاي خاص

شهرداري يزد

1388

عضو كارگروه مميزي

شهرداري يزد

1388

عضو شوراي سياست‌گذاري و تحريريه نشريه شهرداري يزد

شهرداري يزد

1390

عضو شوراي هماهنگي امور مناطق شهرداري يزد

شهرداري يزد

1391

عضو كميته تحول اداري

شهرداري يزد

1394